Základní škola Šumperk, Šumavská 21
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 7. 12.

Nepřítomné třídy -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.C KA KA
3.A Absc Absc Absc
3.B Ex Ex
6.A Absc
6.B Absc
Nepřítomní učitelé -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bednarská Božena .. ..
Bojková Marie - ..
Habrnalová Hana .. .. -
Haltmarová Jindřiška <> - -
Lucová Radmila VER <> - - - - - -
Macháčková Kateřina - - -
Navrkal Jiří - -
Urbánková Helena .... .... .... .... .... - - -
Zerzáňová Hilšerová Pavla RYZ RYZ RYZ RYZ RYZ - - -
Petrželová Marcela - - - - - - - - - -
Stonová Irena - - - - - - - - - - - -
Joklová Kateřina - - -
Místnosti mimo provoz -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TVM Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Bednarská Božena
3. - 4. les.Obecný pedagogický dohled
Bojková Marie
3. - 4. les.Obecný pedagogický dohled
Drásalová Lenka
3 výměna >> Ch 9.C na 6.12. 2. hod
Habrnalová Hana
2. - 3. les., 1. les.Obecný pedagogický dohled
Haltmarová Jindřiška
2. les., 1. les., 3. les.Obecný pedagogický dohled
Kampová Irena
3 odpadá AJ 3.B (AJ3K)
Lešingr Tomáš
4 odpadá Vv 6.B
Muroňová Ester
2 výměna << ČJ 9.C 65 z 4.12. 2. hod
Novák Tomáš
1 výměna << Z 7.A ZE z 6.12. 1. hod
Pánová Ivana
3 výměna << Ov 9.C 65 z 6.12. 2. hod
Rýznarová Alena
1 supl. (ZER PN) ČJ 4.A 110 přespočetná hod.
2 supl. (ZER PN) M 4.A 110 přespočetná hod.
3 supl. (ZER PN) Pří 4.A 110 přespočetná hod.
4 supl. (ZER PN) Tv 4.A TVM přespočetná hod.
5 jídelna a šatna  
Rýcová Angelika
3 odpadá AJ 3.A (Aj3R)
Sitová Markéta
3 změna AJ 3.B (A3AB)+
Verner Viktor
1 supl. (LUC Dov) M 7.B 66 přespočetná hod.
5 odpadá Inf 6.A
Zatloukalová Zdeňka
před 3. hod dohled jídelna přestávky  
Jersáková Anna
před 2. hod dohled C3  
Joklová Kateřina
3. les., 1. - 2. les.Obecný pedagogický dohled
Landsfeldová Dagmar
14:25 - 15:10 školní družina  
13:30 - 14:25 školní družina  
12:35 - 13:30 školní družina  
Mazáková Veronika
16:00 - 16:30 školní družina  
7:00 - 7:50 školní družina  
6:30 - 7:00 školní družina  
13:30 - 14:25 školní družina  
14:25 - 15:20 školní družina  
15:20 - 16:00 školní družina  
Změny v rozvrzích tříd
2.C
4. les., 3. les. kulturní akce jiná
3.A
2. les., 1. les., 3. les. Obecná absence třídy
3.B
3. - 4. les. exkurze
4.A
1 ČJ 110 supluje RYZ (ZER)
2 M 110 supluje RYZ (ZER)
3 Pří 110 supluje RYZ (ZER)
4 Tv TVM supluje RYZ (ZER)
6.A
5. les. Obecná absence třídy
6.B
4. les. Obecná absence třídy
7.A
1 Z ZE výměna << NOV z 6.12. 1. hod
1 D výměna >> na 6.12. 1. hod
7.B
1 M 66 supluje VER (LUC)
9.C
2 ČJ 65 výměna << MUR z 4.12. 2. hod
2 M výměna >> na 4.12. 2. hod
3 Ov 65 výměna << PAN z 6.12. 2. hod
3 Ch výměna >> na 6.12. 2. hod
Pedagogický dohled u třídy:
2.C
Hodina: 3. - 4. les., Učitel: Bednarská Božena
3.A
Hodina: 1. - 3. les., Učitel: Habrnalová Hana
3.B
Hodina: 3. - 4. les., Učitel: Bojková Marie

Knihovna 2. - 3. h III. A; 3. - 4. h III. B; 4.h II. C.
Pasování prvňáčků 1. - 3. hodina . TVM mimo provoz, organizace p. uč. Haltmarová.
Beseda s městskou policií: 5. h VI. A; 6. h VI. B.
I. C - zástup Mgr. Olga Maturová.